Środa 19 czerwca 2024 - Gerwazego, Protazego, Sylwii

Kaszuby

 

Język kaszubski

Język kaszubski po kaszubsku kaszëbsczi jãzëk  – należy do grupy zachodniosłowiańskiej języków słowiańskich, którym posługuje się w Polsce na co dzień ponad 50 tys. Kaszubów.

W języku kaszubskim wydawane są książki, czasopisma, emitowane są regionalne programy radiowe i telewizyjne oraz odprawiana jest liturgia słowa podczas Mszy św. w wielu kościołach katolickich.

O odrębnym języku można mówić już od wieku XIV. Natomiast najstarsze znane druki  kaszubskie uważane pochodzą z roku 1586 i z 1643.

Badacz kaszubszczyzny Fryderyk Lorentz wyszczególnił w języku kaszubskim 47 głosek, które zapisujemy obecnie 34 literami, część z nich (ch, cz, dz, dż, rz, sz) poprzez połączenie liter, podobnie jak w języku polskim.

W roku 2003 przydzielono językowi kaszubskiemu trzyliterowy międzynarodowy kod CSB według normy ISO 639-2.

Czy wiesż że:

Istnieje w Polsce kilkadziesiąt szkół, w których dzieci uczą się kaszubskiego, a  od 2005 roku istnieje możliwość zdawania z niego egzaminu maturalnego.

Na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej uruchomiono z dniem 1 września 2009 roku specjalność nauczycielską-kaszubistyczną.

Język kaszubski ma uregulowany statut prawny ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym..

Po kaszubsku można mówić publicznie i istnieje możliwość używania przed organami gminy, obok języka polskiego.

 

na podstawie: wikpedia.pl

 
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl