Środa 17 kwietnia 2024 - Anicety, Klary, Rudolfina

Kaszuby

 

Powiat kościerski

Powiat kościerski

Powiat kościerski – „Serce Kaszub” położony jest na Pojezierzu Kaszubskim. W miejscowości Nowa Wieś oddalonej 3 km od Kościerzyny mieści się środek województwa pomorskiego. Od strony północnej powiat graniczy z powiatem kartuskim, o zachodniej z powiatem bytowskim, ze wschodu ze starogardzkim i gdańskim od południowej z powiatem chojnickim. Powierzchnia wynosi – 1.165,85 km2 i stanowi 8 miejsce w województwie pomorskim.

Bogactwem powiatu jest krajobraz – malownicze wzgórza, liczne jeziora i tysiące hektarów lasów obfitych w runo leśne: jagody, grzyby, jeżyny. Obok walorów krajobrazowych, powiat szczyci się żywą tradycją kaszubską. Na terenie powiatu kościerskiego jest mnóstwo atrakcji turystycznych. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.

Walory Krajobrazowe

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powiat kościerski należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Bez wątpienia można stwierdzić, ze jego bogactwem jest krajobraz. Urozmaicona rzeźba terenu, sieć jezior rynnowych otoczonych lasami, czyste rzeki i bogactwo gatunków roślin i zwierząt powodują, że powiat kościerski można zaliczyć do wyjątkowych miejsc w Polsce. Nie bez powodu tereny te są nazywane Szwajcarią Kaszubską. Lasy w powiecie kościerskim zajmują 44% jego powierzchni, zaś wody blisko 5% powierzchni powiatu kościerskiego.

Czynnikiem krajobrazu wpływającym na jego piękno są wody jezior, rzek i potoków. W całym powiecie kościerskim jest ponad 200 jezior. Swym niepowtarzalnym urokiem zachwyci z pewnością każdego, największe i najbardziej znane nie tylko w powiecie ale i na całych Kaszubach jezioro Wdzydze, zwanym "Kaszubskim Morzem". Jeżeli chodzi o rzeki, to przez powiat kościerski przepływają dwie wraz ze swoimi dopływami - Wda i Wierzyca. Duża część tych rzek i jezior położona jest wśród lasów, co znacznie powiększa ich malowniczość i wartość wypoczynkową. Nie bez znaczenia jest także fakt, że prawie wszystkie jeziora objęte są gospodarką rybną.

Na szczególną uwagę zasługuje, położony w całości na terenie powiatu, Wdzydzki Park Krajobrazowy o powierzchni 17.857 ha. Prawdziwą atrakcją Parku jest zespół Jezior Wdzydzkich obejmujący obszar o łącznej powierzchni 1455,6 ha. Na terenie Parku stwierdzono ponad 40 gatunków roślin i ponad 130 gatunków zwierząt chronionych, z których liczną grupę stanowią gatunki ptaków. Na wodach jezior Wdzydzkich spotykać można m. in. tracza długodziobego, tracza nurogęsiego oraz łabędzia niemego. Spośród ptaków drapieżnych stwierdzono obecność myszołowów, jastrzębi i bielików. W Parku licznie zamieszkują bobry, a w Jeziorach Wdzydzkich występuje endemiczna odmiana troci jeziorowej zwana trocią wdzydzką.

Wszystko to sprawia, że w powiecie kościerskim panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także sportów wodnych - żeglarstwa, motorowodniactwa czy kajakarstwa. Powiat kościerski to także raj dla wędkarzy i myśliwych.

Powiat w Liczbach

Powierzchnia - 116 585 ha
(6,4% powierzchni województwa pomorskiego)
Lasy - 51 754 ha
Użytki rolne - 49 011 ha
Wody - 5 924 ha

Ludność
66.639, tj. ok. 3% ogółu mieszkańców województwa pomorskiego
Struktura ludności wg płci:
Mężczyźni - 33 131
Kobiety - 33 508
Gęstość zaludnienia - 57 osób/km2

Gospodarka
Podmioty gospodarki narodowej - 4 241
Sektor publiczny - 245
Sektor prywatny - 3 996

*źródło: www.powiat.koscierzyna.pl

powrót

 
Powiat kościerski - 2 Powiat kościerski - 4 Powiat kościerski - 6
 
ostatnia modyfikacja: 1 stycznia 2010
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl