Sobota 9 grudnia 2023 - Anety, Leokadii, Wiesława

Kaszuby

 

Gmina Liniewo

Gmina Liniewo

Gmina Liniewo leży na pograniczu Kaszub i Kociewia. Liniewo jest gminą rolniczą, która rozwija się turystycznie. Coraz lepiej rozwiązywane problemy ochrony środowiska, a także urozmaicony krajobraz (13 jezior o łącznej powierzchni ok. 300 ha i piękna dolina rzeki Wietcisa) tworzą warunki do rozwoju sportu, rekreacj i wypoczynku.

Szczególnie atrakcyjną pod względem turystycznym jest miejscowość Garczyn położona nad jeziorem Dużym. Archeolodzy datują osadnictwo w rejonie tej wsi na 1400 - 1100 r. p.n.e., a ślady osady znajdują się na wzniesieniu zwanym Księżą Górą . W Garczynie znajduje się największa w Polsce farma strusi afrykańskich. Amatorzy żywieniowych niespodzianek mogą na miejscu spożyć smaczne mięso strusie lub spróbować jajecznicy ze strusich jaj. Sklep pamiątkarski daje możliwość kupienia strusich jaj, piór i innych pamiątek . W tej miejscowości znajduje się także zabytkowy kościół z XVI w. z ołtarzem i figurką Matki Boskiej z XIV w. oraz zabytek archeologiczny – grodzisko wczesnośredniowieczne. Gmina posiada warunki i tereny, które można przeznaczyć do rozwoju rzemiosła i turystyki.

Dane adresowe

adres Ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
tel: (0-58) 687 85 20
fax (0-58) 687 85 22
e-mail: ugliniewo@wp.pl
Strona WWW: www.liniewo.pl

Gmina w liczbach

Powierzchnia gminy: 11 007 ha
Lasy: 2 504 ha
Wody: 401 ha
Grunty orne: 5 730 ha
Ludność: 4 547 osób

*źródło powiat.koscierzyna.pl

powrót

 
Gmina Liniewo - 2
 
ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2009
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl