Środa 17 kwietnia 2024 - Anicety, Klary, Rudolfina

Aktualności

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

 

                                     Porządek Zebrania

 

             10,00        1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia 

                            2. Wybór przewodniczącego zebrania,

                            3.  Wybór protokolanta obrad,

                            4.  Stwierdzenie prawomocności na podstawie listy obecności,

                            5.  Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie

                            6.  Wybór Komisji Skrutacyjnej,

                            7.  Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 r.

                            8.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

                            9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

                            a/przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2012 r.

                            b/przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

                            c/ udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012,

                            d/ zatwierdzenie wyniku finansowego za rok 2012,

                            e/ wysokości wpisowego,

                            f/ wysokości składki członkowskiej,

                            g/  podjęcie uchwał w sprawie:

                            h/ przedstawienie planów założeń na rok 2013 ( 10-lecie Stowarzyszenia)                 

                            i/ przyjęciu planu założeń na 2013 r.

 

         12,00         -  wolne wnioski i zakończenie

 

 

 

powrót

 
 
ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2013
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl