Środa 17 kwietnia 2024 - Anicety, Klary, Rudolfina

Aktualności

 

Rodzinny Rajd Rowerowy - VIII Festiwal Żurawiny

Rodzinny Rajd Rowerowy - VIII Festiwal Żurawiny

 

 RODZINNY RAJD ŻURAWINOWY"- 12.09.2021 (krótka trasa) - VIII Festiwal Żurawiny


1.Cele Rajdu:

popularyzacja turystyki rowerowej, zapoznanie uczestników rajdu z pięknem ziemi kościerskiej, z tradycjami i folklorem ziemi kaszubskiej, wskazanie miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku

2.Organizator: Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „ Kościerska Chata"

3.Współorganizator : Klub Rowerowy PTTK „ Promyk" z Kościerzyny

4.Termin rajdu: 12.09.2021 ( niedziela)

5 Zbiórka: Rynek  w Kościerzynie( przy pomniku Remusa), godz.9,00

6.Zgłoszenia telefoniczne pod numer 505 547118 lub 503 910717 ( liczba uczestników jest istotna ze względów organizacyjnych)

7.Trasa wycieczki (ok.15 km):

Kościerzyna - Nowa Wieś Kościerska - Kaliska - Dobrogoszcz (jezioro)

8.W ramach Rajdu planuje się też:

- szukanie Małych Stolemów ( nagrody dla najmłodszych uczestników)
-zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa ( wstęp bezpłatny)

9.Obowiązki uczestników ;

-posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych
-stosowanie się do poleceń prowadzących wycieczkę

10. Postanowienia końcowe:

„ Rajd Żurawinowy" nie ma charakteru komercyjnego. Uczestnicy powinni więc ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki wynikłe na skutek zdarzeń losowych, nieostrożności lub lekceważenia ogólnych przepisów ruchu drogowego.
Udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność.
Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz kartę rowerową.
Wycieczka prowadzona będzie w wolnym, typowo rekreacyjnym tempie. Na trasie planowane są dłuższe i częste odpoczynki
Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej.

UDZIAŁ w Rajdzie jest BEZPŁATNY

Zalecamy podczas rajdu używanie kasku rowerowego, wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz maseczki.

 

Oświadczenie w związku z koronawirusem Każdy uczestnik podczas rejestracji  przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia. Wypełnienie oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w Rajdzie.                                                                                                                                         Postanowienia końcowe 1. Uczestnik rajdu akceptując warunki regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). 2. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim, natomiast uczestnik zgłaszając swój udział w rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych rajdu. 3. Udział w rajdzie i akceptacja zasad Regulaminu wiąże się jednocześnie ze zgodą uczestnika na wykorzystanie wizerunku w relacjach/sprawozdaniach z imprezy opracowywanych przez organizatora. 4. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 5. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

Oświadczam, że: *

Zapoznałem/am się z Regulaminem Rajdu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO")

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych współlokatorów objawy koronawirusa oraz innych chorób zakaźnych. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, iż udział w tym wydarzeniu nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Biorąc udział w VI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mam pełną świadomość wynikającego z tego ryzyka. Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku wydarzenia lub w czasie dojazdu lub powrotu nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec organizatorów.

 

 

 

 

powrót

 
Rodzinny Rajd Rowerowy - VIII Festiwal Żurawiny - 2 Rodzinny Rajd Rowerowy - VIII Festiwal Żurawiny - 4
 
ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia 2021
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl